کتاب شانس بزرگ نوشته ژول ورن می باشد و توسط عنایت الله شکیباپور ترجمه گشته است.اثر فوق با زبان فارسی و دارای تعداد صد و پنجاه و هفت صفحه است.ملوان بسیار جوانی که پیش از غرق گشتن کشتی خود نامه ای همراه با یک بلیت بخت آزمایی را داخل شیشه ایی می گذارد با این امید که به هولدا نامزدش رسد . این نامه پس از مدتها به دست نیروی دریای بدست هولدا می رسد. وقتی که مردم همه چیز را می فهمند و واسه ی همدردی با هولدا پیشنهاد خرید بلیت با قیمت بالا را به هولدا می‌دهند. هولدا که اصلا دوست نداشت آخرین یادگار نامزد خویش را از دست دهد همه ی پیشنهادها را رد می نماید. ولی مجبور می گردد بلیت را در دست ساند گویست رباخوار که مسافرخانه ی خانواده ی هولدا را در رهن خویش دارد گذارد . مردم که از اتفاق باخبر شده دیگر حاضر نمی باشند بلیت را از گویست خریداری نمایند . از آن سمت پروفسور سیلویوس هوگ که در زمان پرت گشتن در پرتگاهی به دست هولدا برادرش نجات پیدا کرده است از نفوذ خویش واسه ی یافتن ال کامپ استفاده می کنند. برای خرید کتاب شانس بزرگ به لینک موجود مراجعه نمایید.

شانس بزرگ

دانلود کتاب شانس بزرگ