کتاب باغ راما که به دست آرتور سی کلارک و جنتری لی نگاشته و توسط ناصر بلیغ ترجمه شده است.اثر فوق در سال هزار و سیصد و هفتاد و پنج به انتشار رسیده و در نشر ن‍ق‍طه‌‏‫ چاپ گشته است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد پانصد و هشتاد و پنج صفحه است. فیلمی با همین نام بر مبنای این کتاب توسط استنلی کوبریک ساخته شد و جایزه اسکار را برای او و آرتور سی کلارک به ارمغان آورد. این اثر سومین جلد از نمونه جمع آور شده ی راما با عنوان باغ رام است.اباغ راما اسم داستانی در باب و با موضوع علمی و تخیلی است. که در سال هزار و نهصد و نود و یک میلادی به قلم آرتور سی و کلارک و با همکاری جنتری لی نوشته شده است و سومین اثر از مجموعهٔ میعاد با راما و راما دو و راز راما می‌باشد. برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید دانلود کتاب باغ راما تماس بگیرید.

باغ راما

دانلود کتاب باغ راما