کتاب مردی با چهره زرد نوشته آنتونی هوروویتس می باشد .اثر فوق با زبان فارسی و دارای تعداد بیست و یک صفحه است.آنتونی هورویتس نگارنده ی اهل انگلیس که با سبک وحشت و فانتزی در سال هزار و نهصد و پنجاه و شش داخل لندن متولد شده است .او از هشت سالگی قصد داشت تا نگارنده شود. نخستین اثر ناول او در بیست سه سالگی با اسم وارد شدن به فردریک کی باور به انتشار رسید. او فیلم نامه‌های بسیاری واسه ی برنامه‌های تلوزیونی که اکثرا آن ها درباره کشتار و قتل بود نگاشت .من می خواهم با شما صحبت کنم و بگویم این چگونه رخ داد .ولی اصلا آسان نیست. حالا از تمامی اینها زمان بسیاری سپری می شود و حتی با اینکه اکثرا درموردش فکر می کنم همچنان چیزهایی وجود دارند که متوجه نمی شوم . شاید هیچ وقت هم نفهمم. برای چه اصلا داخل ماشین رفتم و آنچه درموردش صحبت می کنم یکی از آن اتاقکهای عکس فوری است. برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب مردی با چهره زرد تماس بگیرید.

مردی با چهره زرد

دانلود کتاب مردی با چهره زرد