کتاب مترسک زنده که به دست آنتونی هوروویتس نگاشته و توسط ناهید قهرمانی ترجمه شده است.کتاب فوق با زبان فارسی و دارای تعداد بیست و چهار صفحه است.گری ولیسن که پانزده سال بیشتر ندارد و تنها پسر مادر خود است . پدر او از دنیا رفته بود و مادر از لندن به روستای پی‌هال پیش مادربزرگ رفته بود. گری که خویش کمی خشن و قلدر بود واسه ی پیدا کردن خانه ی مادربزرگ به راه افتاد.ولی به موجب اتفاقاتی همه ی لباس‌های او پاره و از بین رفت . او چند روزی در مسیر بود تا آنکه به مزرعة مادربزرگ رسید و همانند یک مترسک بی‌رمق به نرده‌ای واسه ای استراحت تکیه داد. مادر و مادربزرگ پیش از گم گشتن او را به پلیس اطلاع داده بودند و پلیس نام او را جزء نامهای گم‌شدگان اعلام نموده بود و او به مزرعه رسیده بود و از دور در حال دیدن اشک مادر و مادربزرگش بود و دور شدن پلیس از آنجا را می دید . در اثر فوق داستان دیگری با اسم دوربین قاتل وجود دارد. برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب مترسک زنده تماس بگیرید.

مترسک زنده

دانلود کتاب مترسک زنده