کتاب ژانوس ستاره ی آرزو که به دست آنتونی هوروویتس نگاشته و توسط گیتا گرگانی ترجمه شده است.اثر فوق در سال هزار و سیصد و هشتاد و پنج به انتشار رسیده و در نشر کاروان چاپ گشته است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد دویست و شانزده صفحه است.کتاب سویتچ با مفهوم جا به جایی که داخل ایران به اسم ژانوس ستاره آرزو چاپ شده است نوشته ای دیگر از آنتونی هوروویتس می باشد . البته هم اندازه ی آلکس رایدر و گروشام گرینج نمی باشد اما در هر صورت خیلی زیباست .تاد اسپنر تک فرزند یک تاجر پولدار می باشد که هر چیزی بخواهد و اراده کند برایش فراهم می شود . ولی در یک شب مرتکب کار اشتباه و نادرستی می شود. دقبقا وقتی که نمی بایست آرزویی می کند و زندگی خود را به مسیر دیگری می فرستد. زانوس ستاره آرزو آرزویی که او دارد را برآورده می سازد و صبح که بیدار می گردد می بیند آدم دیگری شده و جای او هم عوض شده و دورو برش را انسانهای قاتل و فال گیران و دزدان و راهزنها گرفته اند. ولی هیچ یک از این ها اصلا مهم نیست چون تاد بسیار زود به حقیقت وحشتناکی پی می برد که زندگی او را زیر و رو خواهد ساخت . برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب ژانوس ستاره ی آرزو تماس بگیرید.

ژانوس ستاره ی آرزو

دانلود کتاب ژانوس ستاره ی آرزو