کتاب دوربین قاتل که به دست آنتونی هوروویتس نگاشته و توسط گیتا گرگانی ترجمه شده است.اثر فوق در سال هزار و سیصد و نود به انتشار رسیده و در نشر کندر چاپ گشته است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد چهل و چهار صفحه است.همان جا یک قطعه زمین بایر بود نه پارکینگ داشت و نه اتومبیل و نه محل ساختمان سازی بود.تنها یک مربع از سنگریزه و خاک که بی شک هیچ کس نمی دانست می بایست با آن چه کند. و پس از یک تابستان حراجی های صندوق عقب اتومبیل همانند مگس های داخل پیک نیک از راه رسیدند و پس از آن هفته ای یک دفعه در آن مکان حراجی برپا می شد. لیوان های ترک خورده و بشقاب های ترسناک و اثرهای جلد مقوایی قدیمی که نام نگارنده هایشان حتی به گوشتان نرسیده و کتری برقی و وسایلهای صوتی که به نظر می رسید چهل سال قبل از دور خارج شده بودند .برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب دوربین قاتل تماس بگیرید

دوربین قاتل

دانلود کتاب دوربین قاتل