کتاب تلفن مرده ها نوشته آنتونی هوروویتس می باشد و توسط گیتا گرگانی ترجمه گشته است.اثر فوق در سال هزار و سیصد و هشتاد و هفت به چاپ رسیده و در انتشارات کاروان چاپ گشته است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد بیست و شش صفحه است.تلفن مرده ها نام رمان و قصه ای بسیار کوتاه در ژانر وحشتناک و استرس آور آنتونی هووریس است.لیندا جیمز این گونه خواهد مرد .او از وسط خیابانهای لندن که واقع در عرض هاید پارک عبور خواهد کرد که می فهمد هوا کمی تغییر کرده است. آسمان به رنگ بسیار وحشتناک و زشتی در آمده نه مانند فرارسیدن سیاهی شب بلکه ارغوانی مرتعش نزدیک شدن طوفان. ابرها در جوش و خروشند و با گذشت زمانی نور درخشان چنگال رعد در همه ی طول تیمز برق می زند.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب تلفن مرده ها تماس بگیرید.

تلفن مرده ها

دانلود کتاب تلفن مرده ها