کتاب شهر و ستارگان که به دست آرتور سی کلارک نگاشته و توسط محمدرضا عمادی ترجمه شده است.اثر فوق در سال هزار و سیصد و هفتاد و یک به انتشار رسیده و با زبان فارسی و دارای تعداد دویست و شصت و یک صفحه است. انتشارات اسن اثر هرم‫ می باشد.سِر آرتور چارلز کلارک معروف به آرتور سی کلارک نویسنده و محترع معروف و دانشمند بریتانیایی است. شهر و ستارگان نام داستانی می باشد که در موضوع آن علمی و تخیلی بوده و در سال هزار و نهصد و پنجاه و شش میلادی به قلم آرتور سی کلارک نگاشته شده است و بازنویسی کامل رمان در مقابل سقوط در شب این نگارنده می باشد.این اثر داخل ایران به دست نشر هرم به انتشار رسیده است.در این اثر کلارک قدمی به زمان گذاشته که آدمها به اوج نیروهای علمی و پیشرفت های تکنولوژیک خود رسیده و به دورترین نواحی فضا دست پیدا کرده است. برای خرید کتاب شهر و ستارگان به لینک موجود مراجعه نمایید.

شهر و ستارگان

دانلود کتاب شهر و ستارگان