کتاب ترس که به دست آنتونی هوروویتس نگاشته و توسط گیتا گرگانی ترجمه شده است.اثر فوق با زبان فارسی و دارای تعداد چهل و هفت صفحه است. ویلسون ناپدید شده بود و ما پیدایش نمی کردیم .در ضمن گرمازده و خسته و عصبانی هم بود. همان گونه که با زحمت و سختی فراوان از مزرعه ای می گذشت که دقیقا همانند مزرعه قبلی بود و دقیقا به مزرعه بعدی شباهت داشت و به روستا و به مادر بزرگش که آنجا زندگی می نمود و بالاتر از تمام اینها به مادرش واسه ی بیرون کشاندن او از خانه راحت لندن شان و انداختن آنها وسط این محل فحش می داد . هنگامی که به خانه بازگشت حتما حقشان را کف دستشان می گذاشت و مطمئنا این کار را می کرد. ولی خانه به طور دقیق کجا بود و چگونه توانسته بود گم شود. برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب ترس تماس بگیرید.

ترس

دانلود کتاب ترس