کتاب بازگشت عقرب که به دست آنتونی هوروویتس نگاشته و جلد نهم از مجموعه الکس رایدر می باشد .اثر فوق د با زبان فارسی و دارای تعداد چهارصد و چهل و چهار صفحه است. زلجان کرست از مدیران سازمان جنایی بین المللی عقرب و فردی که پلیس هفده کشور دنیا در پی بازداشت او هستند داخل فرودگاهی در لندن از هواپیما پیاده می گردد. در تمام یک سال قبل این سازمان جنایی در ماموریت های خود با دو شکست روبه رو گشته بود.شکست هایی که اعتبار و آوازه آنها را به عنوان قدرتمندترین سازمان جنایی دنیا حسابی زیر سئوال برده بود و عامل مهم و اساسی آن فردی نبود جز الکس رایدر جاسوس نوجوان م شانزده بوده است.ولی او این دفعه نمیخواسته این فرصت طلایی را که موجب به برگشت اعتبار آنها می گشت و از دست دهد . اهداف کرست از آمدن به انگلستان ملاقات با آریستون خئوپولوس یونانی و چهارمین مرد پوالدار دنیا بود. دولت بریتانیا از برگرداندن آنها امتناع می نمود و سرقت کند و برای این کار بیست میلیارد یورو به کرست پیشنهاد می دهد . برای خرید کتاب بازگشت عقرب به لینک موجود مراجعه نمایید.

بازگشت عقرب

دانلود کتاب بازگشت عقرب