کتاب اشک تمساح که به دست آنتونی هوروویتس نگاشته و توسط کبری دانه کار ترجمه شده است.اثر فوق در سال هزار و سیصد و نود به انتشار رسیده و در نشر ایران بان چاپ گشته است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد چهارصد و سیزده صفحه است.یک تکنسین بمبی را داخل پمپِ ایستگاه برقِ هسته ای جوآدا داخل هند کار گذاشته و وقتی که آن را فعال می نماید کشته می گردد. او در زمان آخر درپوش اضطراری را بر می دارد و ابری از بخارات هسته ای از داخل ایستگاه به طرف دنیای بیرون می آید . تاسیس کننده ی امدادرسانی به اسم کمک های اولیه با سرعت زیاد در روبروی این فاجعه واکنش نشان داده و دو ماه از برگشت الکس از استرالیا سپری می شد و چند هفته آخر آن واسه ی الکس رویایی می گذرد. دلیل زیاد شاد بونش این بود که دوست دختر وی سابینا پله ژر به همراه خانواده خویش غیر منتظره به انگلستان رفته است. سابینا یکی از کمتر افرادی بود که از درگیری های الکس و رابطه ی کاری او با سازمان م شانزده خبر داشت. برای خرید کتاب اشک تمساح به لینک موجود مراجعه نمایید.

اشک تمساح

دانلود کتاب اشک تمساح