کتاب شک دهنده ای در شاک استریت نوشته آر ال استاین می باشد و توسط پوریا جعفری ترجمه گشته است.اثر فوق با زبان فارسی و دارای تعداد پنجاه و پنج صفحه است.ارین رایت و دوست بسیار صمیمی و مهربان او با نام مارتی به دیدن فیلم‌های وحشتناک علل خصوص مجموعه‌ی فیلم‌های وحشت در خیابان شوك را بسیار دوست دارند . داخل این خیابان گونه های موجودات وحشتناک زندگی می نمایند . وقتی كه ارین و مارتی به پارك بازی استودیوی تازه ی وحشت می‌روند ترس همه ی وجودشان را فرا می‌گیرد. در اول قطار وحشت از داخل غاری پر از موجودات دهشتناک گذر می‌كند. عاقبت به وسیله‌ی برخی از ملخ‌های بسیار بزرگ مورد حمله قرار می‌گیرند. آن‌ها متوجه می شوند كه زندگی حقیقی بسیار ترسناك‌تر از فیلم‌های وحشتناك است .برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب شک دهنده ای در شاک استریت تماس بگیرید.

شک دهنده ای در شاک استریت

دانلود کتاب شک دهنده ای در شاک استریت