کتاب شبح سخنگو نوشته آر ال استاین می باشد و توسط دلارام کارخیران ترجمه گشته است.اثر فوق در انتشارات ویدا چاپ گشته است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد هفتاد صفحه است. او از سایه ی خود هم هراس دارد.این مساله ای می باشد که همه درمورد کوپر هولمز به زبان می آورند . ولی وقتی که خانواده کوپر به خانه‌ی تازه ای در ژرف جنگل نقل مکان می نمایند اتفاقات خیلی وحشتناکی می‌افتد. مشکل این است که هیچ کس صحبت های گربه ی ترسویی همانند کوپر را باور نمی نماید. ولی فرد دیگری آن نجواهای واق واق مورمور کننده و دهشتناک را در نیمه‌های شب نشنیده است. هیچ کس هم آن سگ‌های شیطانی را که داخل هوای مه‌آلود ناپدید می گردند به چشم ندیده است. آیا کوپر قادر است دیگران را به باور کردن وجود این موجودات سگ مانند متقاعد نماید. قبل از این که بسیار دیر شود .برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب شبح سخنگو تماس بگیرید.

شبح سخنگو

دانلود کتاب شبح سخنگو