کتاب ارواح سرگردان نوشته آنتونی هوروویتس می باشد و توسط ناهید قهرمانی ترجمه گشته است.اثر فوق با زبان فارسی و دارای تعداد بیست و هشت صفحه است.لیندا جیمز این گونه از دنیا رفت که قدم زنان از هایدپارک در وسط لندن گذر می کرد که می فهمد وضعیت هوا بسیار خراب شده است. آسمان رنگ بسیار زشتی به خویش گرفته بود . سیاهی شی نمی باشد بلکه ارغوانی مرتعش سنگینی بوده که از نزدیک گشتن توفان خبر خواهد داد . ابرها بسیار پریشان و متلاطم بودند و در زمانی بعد نور درخشانی همانند چنگال صاعقه در همه ی طول رود تایمز برق می زند. گفته شده است که در زمان توفان دو کار نمی بایست انجام داد اول اینکه تلفن نباید بزنید و دوم ان که زیر درخت پناه نگیرید .برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب ارواح سرگردان تماس بگیرید.

ارواح سرگردان

دانلود کتاب ارواح سرگردان