کتاب پایان طفولیت که به دست آرتور سی کلارک نگاشته و توسط رسول وطن دوست ترجمه شده است.اثر فوق با زبان فارسی و دارای تعداد دویست و هشتاد و پنج صفحه است.و در سال هزار و سیصد و شصت و دو چاپ شده می باشد.که انتشارات آن س‍پ‍ه‍ر می باشد.اثر پایان طفولیت داستان کامل شدن معنوی انسانها و در انتها منصل گشتن آنها به ابر اندیشه و ذهن می باشد. انسانها این تکامل را با یاری گرفتن از موجوداتی که شامل ظاهر شیطانی می باشن و در واقعیت نمود شیطان داخل افسانه‌های انسانها هستند به دست می‌آورند.دقیقا در کشاکش مسابقات آمریکا و شوروی واسه ی به دست آوردن فضاو سفینه‌هایی ناشناخته بر بلندی تمامی شهرهای مهم و ضروری کره‌ی زمین ظاهر گشته و نواحی پایانی بر این مسابقه سپری می کنند . مسافران سفینه‌ها از نشان دادن چهره‌ی خود جلوگیری می‌کنند اما آنها صلح و رفاه و امنیت واسه ی انسانها به وجود آورده‌اند. برای خرید کتاب پایان طفولیت به لینک موجود مراجعه نمایید.

پایان طفولیت

دانلود کتاب پایان طفولیت