کتاب اتوبوس شب رو که به دست آنتونی هوروویتس نگاشته و توسط گیتا گرگانی ترجمه شده است.اثر فوق در سال هزار و سیصد و نود به انتشار رسیده و در نشر کندر چاپ گشته است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد سی صفحه است.شاید بشود گفت زندگی آنتونی هوروویتس از رمانهای چارلز دیکنز یا برادران گریم برگرفته شده‌است. در سال هزار و نهصد و پنجاه و شش هوروویتس داخل خانواده‌ای یهودی در استن‌مور و میدل‌سکس انگلستان متولد شده است. پدر او بازرگان پولداری بود که واسه ی نخست‌ وزیر هارولد ویلسون کار می نمود . او با دانستن این‌ که امکان دارد ورشکسته شود حساب‌های بانکی‌ خود را با اسمی مستعار به بانک دیگری منتقل کرد و چندی بعد از دنیا رفت . با وجود کوشش های زیاد خانواده ی او هیچ وقت نتوانست پول را پیدا نماید.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب اتوبوس شب رو تماس بگیرید.

اتوبوس شب رو

دانلود کتاب اتوبوس شب رو