کتاب مترسک نیمه شب راه می افتد که به دست آر ال استاین نگاشته و توسط شهره نورصالحی ترجمه شده است.اثر فوق در نشر پیدایش چاپ گشته است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد پنجاه و یک صفحه است. مزرعه پدربزرگ و مادربزرگِ جودی شگفت انگیز ترین مکان در دنیا نمی باشد و با تمام اینها جودی بسیار علاقه دارد تابستان را انجا سپری کند .آخر داستانهای وحشتناک پدربزرگ و پنکیک های شکلاتی مادربزرگ کم نظیر است. ولی امسال تابستان مزرعه در حقیقت عوض گشته است. محصول ذرت بسیار کم شده و مادربزرگ و پدربزرگ غمگین و بی حوصله هستند. مترسک پیش رفته و دوازده مترسک با چهره های بسیار زشت و وحشتناک جایش را گرفته اند. یک شب جودی صحنه بسیار شگف آوری را دید .مترسک ها حرکت می نمودند. روی پاهایشان پیچ و تاب خورده و مترسک ها زنده میشوند . برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب مترسک نیمه شب راه می افتد تماس بگیرید.

مترسک نیمه شب راه می افتد

دانلود کتاب مترسک نیمه شب راه می افتد