کتاب فرار نوشته آر ال استاین می باشد و توسط شهره نورصالحی ترجمه گشته است.این کتاب برگرفته از مجموعه سرزمین وحشت مورمور بوده و در انتشارات پیدایش چاپ گشته است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد صد و هشتاد و دو صفحه است. کتاب فرار ترجمه ای است از کتاب فرار در سال دو هزار و نه در آمریکا منتشر شد.این اثر جلدِ یازدهم از مجموعه کتابهای سرزمینِ وحشتِ مورمور است که در ایران تحت عنوان پارک وحشت به فارسی ترجمه شده اند.لیزی و لوک مجدد به پارک وحشت برگشته اند تا جان چهارده مهمان تازه این پارک را نجات دهند.ولی بر خلاف همه ی کوششهایشان آنها از پارک وحشت داخل پارک ترس و لرز می شوند.مکانی که این شانزده نفر می بایست با دشمنان قدیمی خود و مهم تر از تمام اینها مردی که پشت همه این قضایاست روبرو گردند .برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب فرار تماس بگیرید.

فرار

دانلود کتاب فرار