کتاب شوالیه ترس که به دست آر.ال.استاین نگاشته شده است.اثر فوق با زبان فارسی و دارای تعداد هشتاد و هشت صفحه است.و در سال هزار و سیصد و نود و سه به انتشار رسیده است. آر.ال.استاین نگارنده ی مشهور آمریکای است که مجموعه‌های تالار وحشت و مورمور در ایران تحت عنوان دایره وحشت و ترس و لرز همچنان ترجمه شده و واسه ی نوجوانان و سری خیابان ترس را علاوه بر نوجوانان واسه ی بزرگسالان همچنان نوشته است. مایک پسری می باشد که دوازده سال زیادتر ندارد و با پدرش و خواهر یازده ساله اش کارلی در بالای موزه ای تاریخی زندگی می نمایند.موزه ای وحشتناک که در آمد زیادی هم ندارد و پدر مایک امیدوار می باشد واسه ی شب هالووین ملاقات کننده پیدا کنند. باسیل عموی مایک زره ی یک شوالیه را واسه ی مایک با عنوان هدیه فرستاده که زره لرد توماس می باشد .زره ای که طبق شایعات نفرین شده است. و هر شخصی به آن دست بزند نفرین میشود. آیا حقیقت دارد. برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب شوالیه ترس تماس بگیرید.

شوالیه ترس

دانلود کتاب شوالیه ترس