کتاب درس پیانو می تواند تو را بکشد نوشته آر ال استاین می باشد و توسط آرزو احمی ترجمه گشته است.اثر فوق در انتشارات ویدا چاپ شده است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد صد و سی و چهار صفحه است. جری داخل اتاق زیر شیروانی منزل تازه ی خودشان یك پیانوی کهنه و پر از خاک و غبار پیدا می نماید. پدر و مادر وی تصمیم می گیرند كه یك معلم خصوصی واسه ی آموزش پیانو برای جری استخدام نماید. دكتر شریك به عنوان معلم خصوصی جری انتخاب گشت. اول در این اندیشه و فکر بود که نواختن پیانو بسیار به نظر رسد. ولی درباره ی دكتر شریك موضوع بسیار وحشتناكی وجود داشت. چیزی که جری قادر نبود بر روی آن انگشت گذارد. در آن هنگام بود که جری داستان‌های ترسناکی شنید.داستان‌ِ شاگردانِ مدرسه ی موسیقیِ دکتر شریک که واسه ی یادگیری درس پیانو به مدرسه رفتندد و هیچ وقت بیرون نمی‌آمدند .جری نیز انتخاب بعدی دكتر شریك بود .برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب درس پیانو می تواند تو را بکشد تماس بگیرید.

درس پیانو می تواند تو را بکشد

دانلود کتاب درس پیانو می تواند تو را بکشد