کتاب درس پیانو می تواند تو را بکشد نوشته آر ال استاین می باشد و توسط آرزو احمی ترجمه گشته است.اثر فوق در انتشارات ویدا چاپ شده است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد صد و سی و چهار صفحه است. جری داخل اتاق زیر شیروانی منزل تازه ی خودشان یك پیانوی کهنه و پر از خاک و غبار پیدا می نماید. پدر و مادر وی تصمیم می گیرند كه یك معلم خصوصی واسه ی آموزش پیانو برای جری استخدام نماید. دكتر شریك به عنوان معلم خصوصی جری انتخاب گشت. اول در این اندیشه و فکر بود که نواختن پیانو بسیار به نظر رسد. ولی درباره ی دكتر شریك موضوع بسیار وحشتناكی وجود داشت. چیزی که جری قادر نبود بر روی آن انگشت گذارد. در آن هنگام بود که جری داستان‌های ترسناکی شنید.داستان‌ِ شاگردانِ مدرسه ی موسیقیِ دکتر شریک که واسه ی یادگیری درس پیانو به مدرسه رفتندد و هیچ وقت بیرون نمی‌آمدند .جری نیز انتخاب بعدی دكتر شریك بود .برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب درس پیانو می تواند تو را بکشد تماس بگیرید.

کتاب درس پیانو می تواند تو را بکشد, آر ال استاین

دانلود کتاب درس پیانو می تواند تو را بکشد