کتاب نمی توانی من را بترسانی که به دست آر ال استاین نگاشته و توسط زهره حق بین ترجمه شده است.اثر فوق در نشر ویدا چاپ گشته است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد صد و سی و نه صفحه است.کورتنى بسیار زیاد از خود راضى می باشد. او در این فکر است که بسیار دلاور و شجاع بوده و در تمام ایام کارى مى نماید تا ادى و دوستانش ترسو جلوه داده شوند . هیچ چیز کورتنى را نخواهد ترساند . ادى از این موضوع غمگین می باشد. او دلش می خواهد کورتنى را یک دفعه واسه ی همیشه بترساند. نقشه ای کشیده تا کورتنى را به مرداب گل آلود ببرد. برای آنکه کورتنى به این شایعات احمقانه اعتقاد دارد. شایعه این بوده که هیولاهاى وحشتناک در دل مرداب وجود دارند. ولی حیف که ادى به این شایعات اعتقادی نداد اما به نظر مى رسد که واقعیت دارند .برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب نمی توانی من را بترسانی تماس بگیرید.

نمی توانی من را بترسانی

دانلود کتاب نمی توانی من را بترسانی