کتاب اتاق کابوس نوشته آر ال استاین می باشد و توسط غلامحسین اعرابی ترجمه گشته است.کتاب موجود در انتشارات پلیکان چاپ گشته است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد نود و پنج صفحه است.این اثر جلدِ دوم از مجموعه کتابهای اتاق کابوس است که داخل ایران تحت عنوان تالار وحشت ترجمه شده اند. امروز نخستین روز کلاس هفتم لوک است. او به شانس اعتقاد بسیاری دارد و در تمام زمان تیشرتی سبز و رنگ و رو رفته ای بر تن می کند و می گوید این پیراهنِ شانس او می باشد. هم اکنون پنجه ی خرگوشی که در حقیقت یک جاکلیدی بوده را همه جا با خویش می برد و اعتقاد دارد واسه ی او شانس می آورد. ولی با این اوصاف در تمام عمر بدشانسی می آورد. دوست صمیمی او با نام هنا بسیار خوش شانس است. او فهمیده که شماره ی کمد مدرسه اش سیزده است. این یعنی آغاز بدشانسی واسه ی او .برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب اتاق کابوس تماس بگیرید.

اتاق کابوس

دانلود کتاب اتاق کابوس