کتاب کابوس ها نوشته آر.ال.استاین می باشد و توسط شیوا مقانلو ترجمه گشته است.اثر فوق در سال هزار و سیصد و نود و دو به چاپ رسیده و در انتشارات ویدا چاپ گشته است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد صد و شصت و شش صفحه است.کابوس ها جلد اول از خیابان هراس می باشد.مگی از وقتی که به منزل جدید آن ها داخل خیابان هراس رفته است و داخل آن تخت مرموز سایبان دار قرار داشته در اتاقش خوابیده است و کابوس های عجیبی می بیند.این تنها یک خواب بد می باشد. ولی انگار بسیار حقیقی است.مگی تراورز هر شب همان خواب ترسناک را می بیند. او هر شب به اجبار همان قتل را می بیند . و هر شب دختر داخل خوابش از او کمک می خواهد . مگی از این که مجدد بخوابد هراسان است . ولی زمانی این خواب ترسناک حقیقت پیدا می کند و اتفاقات ترسناکی رخ می دهد و کابوس حقیقی بیدار ماندن است.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب کابوس ها تماس بگیرید.

کابوس ها

دانلود کتاب کابوس ها