کتاب دختر سایه که به دست آر ال استاین نگاشته و توسط محمد قاسم زاده ترجمه شده است. در نشر ویدا چاپ گشته است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد صد و چهل و چهار صفحه است.دختری به اسم سلنا مایلز با اجبار به مدت زمان تقریبا یک ماه خانه خویش را ترک نموده و به شهر الوود و به منزل خاله ی خود نقل مکان می نماید. او از این کار تنفر دارد چونکه مجبور است بعد از سالها مجدد با دختر خاله ی خود جادا رو به رو گردد.ولی جادا فقط مشکل او نیست که داخل شهر الوود انتظار سلنا را میکشد. خیلی سریع سلنا از نیروی پنهان خویش باخبر میگردد و مجبور است با دشمنان زیاد خود از جمله غارتگر سرخ نبرد کند .او از سایه ها برخواسته و دست های خود را از هم باز می نماید و متوجه می شود که جریان هوا او را از زمین بالا برده است . شنلش از هم باز شده و همانند دو بال بزرگ هوا را شکافته است. شهر زیر پای او بوده و چراغ های خیابان ها و منازل شهر زیر آسمان بی مهتاب در حال درخشش است. هوای سرد گونه هایش را منجمد نموده است. برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب دختر سایه تماس بگیرید.

دختر سایه

دانلود کتاب دختر سایه