کتاب خانه ی مرگ که به دست آر ال استاین نگاشته و توسط شهره نور صالحی ترجمه شده است. این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد هفتاد و چهار صفحه است.در نشر پیدایش چاپ گشته است. کتاب خانه مرگ ترجمه ای می باشد از کتاب به خانه مردگان خوش آمدید که در سال هزار و نهصد و نود و دو در آمریکا به انتشار رسیده است.جاش و آماندا در این فکر هستند که خانه تازه شان غیرعادی و عجیب و غریب و وحشتناک و احتمالاً جن‌زده می باشد. شهر دارک فالز هم جای شگفت آور و عجیبی می باشد.ولی پدر و مادرشان صحبتهای آن‌ها را باور نمی نمودند و می‌گوین عادت خواهید کرد. بروید بیرون و دوستان جدیدی پیدا کنید.بچه‌ها هم این کار را انجام می دهند اما این دوستان تازه هم نیز مرموز و هم چندش‌ آورند. برای آنکه می‌خواهند دوستیشان تا ابد باشد . برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب خانه ی مرگ تماس بگیرید.

خانه ی مرگ

دانلود کتاب خانه ی مرگ