کتاب به اردوگاه وحشت خوش آمدید که به دست آر ال استاین نگاشته و توسط میترا کیوان مهر ترجمه شده است.در نشر ویدا چاپ گشته است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد صد و شصت و سه صفحه است.استاین گفته است که وظیفهٔ بزرگ او این است که مو به تن بچه ها سیخ کند .نوشته های او با فروش زیادتر از دویست و پنجاه نسخه در سطح دنیا او را به پر فروش ترین نگارنده ی کودک تبدیل کرده‌ است .غذا فوق العاده نمی باشد .راهنماها رفتار بسیار عجیب و غریبی دارند و رئیس اردوگاه با نام عمو ال کمی پریشان و مجنون به نظر می رسد. به هر صورت بیلی می تواند از عهده ی تمام آنها بر آید. ولی بعد یکدفعه هم اردویی هایش شروع به گم شدن میکنند. چه اتفاقی در حال رخ دادن است.برای چه پدر و مادرشان نامه هایش را جواب نمی دهند.بعد از تاریک شدن هوا چه چیزی در کمین آنها می باشد.اردوگاه شب های مهتابی به اردوگاه شب های سرشار از کابوس مبدل شده است و امکان دارد بیلی نفر بعدی باشد.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب به اردوگاه وحشت خوش آمدید تماس بگیرید.

به اردوگاه وحشت خوش آمدید

دانلود کتاب به اردوگاه وحشت خوش آمدید