کتاب بگو پنیر و بمیر نوشته آر ال استاین می باشد و توسط ماندانا قهرمانلو ترجمه گشته است.اثر فوق در انتشارات ویدا چاپ گشته است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد هفتاد و هشت صفحه است.هر قطعه عکس روایت گر داستان و قصه ای می باشد.گرگ دوربینی قدیمی پیدا می‌کند. او تصور می‌کند که دوربین خراب است.تصاویر و عکس‌هایی که با آن دوربین می‌اندازد و با تمام عکس‌های معمولی بسیار متفاوت است. انگار دوربین سبب می گردد که رویدادهای بدی در آینده رخ دهد . شری او را مجبور می نمایند که روز تولد خود از او عکس اندازد. هنگامی که عکس ظاهر می گردد شری داخل عکس نیست . واسه ی شری چه اتفاقی قرار است بیفتد.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب بگو پنیر و بمیر تماس بگیرید.

بگو پنیر و بمیر

دانلود کتاب بگو پنیر و بمیر