کتاب بانوی چراغ به دست که به دست خسرو خلیقی ترجمه شده است.اثر فوق در سال هزار و سیصد و شصت و شش به انتشار رسیده و در نشر امیرکبیر چاپ گشته است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد نوزده صفحه است.فلورانس نایتینگل معروف به بانوی چراغ‌ به‌ دست یک پرستار و ریاضیدان و آماردان معروف انگلیسی و پایه گذار حرفه پرستاری مدرن می باشد . او معروف به بانوی چراغ شده بود برای آنکه او با تحمل کردن بی خوابی در همه ی طول شب بالا سر بیماران می‌گشت و ضمن درمان به آنها دلداری هم نیز می‌داد.فلورانس نایتینگل در سال هزار و هشتصد و بیست داخل شهر فلورانس ایتالیا متولد شده است . به این موجب اسم زادگاهش را بر روی او گذاشتند. پدر و مادر او انگلیسی بودند و وقتی که فلورانس پنج ساله شد به انگلیس برگشت .برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب بانوی چراغ به دست تماس بگیرید.

بانوی چراغ به دست

دانلود کتاب بانوی چراغ به دست