کتاب ماجراهای مارکوپولو که به دست ریچارد ج. والش نگاشته و توسط احسان شهبازی ترجمه شده است.اثر فوق در سال هزار و سیصد و هفتاد و پنج به انتشار رسیده و در نشر علمی و فرهنگی چاپ گشته است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد صد و سی و دو صفحه است. مارکوپولو یک تاجر و جهانگرد ایتالیایی بوده که سفرنامه ی وی او را به معروفیت چشمگیری رساند. مارکوپولو به شرق دور و چین سفر نمود. او در مسیر برگشت به خانه یک سال را همچنان داخل ایران گذارنده است .مارکوپولو در سال هزار و دویست و پنجاه و چهار میلادی در ونیز ایتالیا و در یک خانواده با اصل و نصب و تاجرپیشه به دنیا آمد. پدر وی نیکولو و عمویش مافئو هنگامی که او فقط شش سال داشت ونیز را به قصد سفر به پکن در چین ترک نمودند. در آن هنگام جاده ای موسوم به جاده ابریشم وجود داشت. جاده ابریشم به خیلی از راه های تجاری که میان شهرهای عمده و مرکزهای تجاری از شرق اروپا تا شمال چین وجود داشت اطلاق می گشت.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب ماجراهای مارکوپولو تماس بگیرید.

ماجراهای مارکوپولو

دانلود کتاب ماجراهای مارکوپولو