کتاب یادداشتهای محرمانه اوا براون که به دست ناصر نجمی ترجمه شده است.اثر فوق در سال هزار و سیصد و بیست و هشت به انتشار رسیده و در نشر کانون شهریار چاپ گشته است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد صد و بیست و یک صفحه است. با وجود اینکه در حال حاضر آدولف هیتلر را مظهر و نشانه ی شرّ مطلق دانسته اند او زندگی عاشقانه ای را همچنان گذراند . او در طول زندگی خویش به چند عدد زن علاقه مند شده بود. البته آنطور که از روایات و شایعات گفته اند اینگونه است.هم اکنون معروف ترین این زنان معشوقه طولانی مدّت او که به دشواری یک روز هم همسر او شناخته می شد اوا براون بوده است. او همچنان زمان کوتاهی بعد از عروسی و خودکشی آدولف وی هم خودکشی کرد. ولی او تنها یکی از زنهای حاضر در زندگی آدولف هیتلر بود. اوا براون در تاریخ آلمان زیادتر به عنوان معشوقه‌ هیتلر شناخته گشته تا همسر قانونی‌ او. حقیقت این بوده که اوا هنگامی که در سی آوریل سال هزار و نهصد و چهل و پنج خودکشی می کرد اوا هیتلر اسم داشت.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب یادداشتهای محرمانه اوا براون تماس بگیرید.

یادداشتهای محرمانه اوا براون

دانلود کتاب یادداشتهای محرمانه اوا براون