رمان پتی شز اولین اثر نویسنده بزر فرانسوی است یعنی آلفونس دوده که در سال هزار هشتصد شصت هشت این کتاب به چاپ رسید و  سالهاست که جز کتب پرفروش نه تنها در فرانسه بلکه در جهان دارای رتبه میباشد.اگرچه اگر از لحاظ تکنیکی بخواهیم حساب کنیم کتاب پتی شزدر میان دیگر اثار دوده بهترین اثر نیست و شاید بذلیل اولین اثر و تجره کم نویسنده دارای ایرتده های سطحی و تکنیکی باشد.

رمان پتی شز در ایران در دهه شصت توسط اقبال یغمایی به فارسی برگردانده شده است

 

 

دانلود کتاب پتی شز

 

حجم 3.3 مگابایت

استفاده از این مطلب و لینک با ذکر نام و لینک کارا کتاب مجاز است