رمان گردباد اثر  میگل انخل استوریاس سرگذشت بسیار خواندنی و جذاب  در یک باغ موز و زندگی پیرامونی که در کنار باغ جریان دارد. نویسنده رمان گردباد میگ انخل. آستوریاس  به تحلیل و بررسی جو زندگی پرداخته  و با قدرت بسیار این اثر را خلق نموده  بجز اثر هنری بودن رمان یک فکت اجتماعی و سندی مصور است. نویسنده در مصاحبه خود پیرامون این رمان چنین می گوید: تعدادی از کارکترهای کتاب گردباد انقدر واقعی و زنده  هستند که اگر سری به گواتمالا بزنید حتما ایشان را مشاهده خواهید نمود و اگر نقدهای اجتماعی در این اثر از جامعه امریکای شمالی داشتم فصلی از زندگی خود من بوده و به هیچ وجه زاده ذهن و تخیل نبوده است .کتاب گردباد در ایران در دهه شصت توسط منرجم خوب عبدالحسین شریفیان بفارسی برگردانده شده و انتشارات نیلوفر این رمان را به چاپ رسانیده.

حجم فایل برای دانلود شما عزیزان 5.7 مگابایت است و تعداد صفحات دویست هشتاد و هفت صفحه است


.