رمان شکست اثر امیل زولا پیرامون  سقوط و شکیست ارتش فرانسه در برابر ارتش نازی و سرانجام  شکست کامل ناپلئون سوم است. کتاب شکست به دلایل سقوط فردی و جمعی با محاسبه مولفه های شکست می پردازد.ناپلئون سوم  شخصی مقتدر بود که در فرانسه تجارت و صنعت را به اعتلا کشاند و عصر سلطنتش را سلطنت دوم نام نهادند.

ایشان برای سرکوب قیامهای توده ای مردم فرانسه در پی جدال با دولت پروس قرار گرفتهع و در زمانی کوتاهتر از دو ماه با شکست فرانسه در سدان به انجام میرسد.

در واقع ارتش فرانسه که دچار بی نظمی و تشنج هستند با توهم افتخاراتی که داشته در برابر قدرت و نظم المانی به شکست می خورند و.......................

برای خرید کتاب شکست اثر امیل زولا نویسنده بزرگ فرانسوی با ترجمه فرهاد غبرایی چاپ اول انتشارات نیلوفر  روی لینک ابی کلیک و برای دانلود به ادامه مراجعه نمایید

 

 

دانلود کتاب شکست امیل زولا