رمان داستان آسوموار در سال هزار و هشتصد و هفتاد و هفت توسط فیلسوف و نویسنده بزرگ جهان که ملیتش فرانسوی است با نام امیل زولا نوشته شدکتاب آسوموار امیل زولا یکی از شاهکارهای اوست که در واقع شماره 17 از 20 عنوان رمان پیوسته روگون ماکار است که مجموعه داستان ها بهم ارتباط و شاخه دار و متصل است.در کتاب آسوموار به نظاره زندگی طبقه کارگر . ستمدیده و گرفتار در فقر و الکل می نشینیم . و همانطور که گفته شد این رمان باعث مشهوریت امیل زولا در کشورش و جهان گشت.این رمان نخستیم اثریست که در این رمان زبام و عادات مردم را نمایش میدهد

 برای خرید کتاب آسوموار اثر امیل زولا چاپ اول ترجمهمهدی غبرایی روی لینک ابی کلیک نمایید و برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید

 

 

دانلود کتاب آسوموار