کتاب پیش از آنکه بخوابم اثر اس جی واتسون که نخست مرتبه در سال دو هزار و یازده در بریتانیا انتشار یافت و پس از نشر این رمان بسیار مورد استقبال عموم قرار گرفت و در مدتی کوتاه پا را از کشور نویسنده فراتر گذاشته  و در جهان شناخته شد و به زبانهای بسیاری ترجمه و نشر یافت در ایران نیز در همین سال بانو شقایق قندهاری این رمان ارزنده را بفارسی برگرداند و نشر آموت زحمت انتشارش را برعهده گرفت.

و کارکتر خاص این نویسنده برای علاقه مندانش جذاب است ایشان که تحصیلاتش به حرفه اش نویسندگی بسیار متفاوت بوده دارای مدرک فیزیک بود و حتی زمانی را در کلینیکی به سمت  شنوا سنج فعالیت داشت. و جالب اینکه اگر کسی این بیوگرافی را مطالعه برایش عجیب است که چنین نویسنده توانا چگونه شکل گرفته است.که پس از گذشت حدود یک دهه جز پرفروشترین کتابهاست.

.ماجرای رمان پیش از آنکه بخوانیم قهرمانش یک بانو است به اسم کریستین.که ایشان در یک تصادف ذهن و حافظه ش دچار مشگل و فراموشی میشود و مشگل بزرگ هنگامی برایش پیش می اید که زمانی که بخواب میرود و از خواب بلند میشود اشخاص حاضر در زندگی و جریانات وابسته به زندگیش را از یاد میبرد.

دانلود کتاب پیش از آنکه بخوابم