کتاب مغازه خودکشی اثر ژان تولی یک رمان خاص از یک نویسنده خاص است قصه ای پیرامون شوخی و شوک در ادبیات فانتزی و مرگ.رمان مغازه خودکشی یک داستان بلند ادبی است که عنصر اصلی داستان شامل جادو و عناصر دیگر فرا واقعی است. و در این ژانر حاکم اصلی مقررات منحصر بفرد دنیای فرا واقعی است.و در ان شاهد موجوداتی مختص همان دنیا هستیم توهم و خیال و موجودات غیر واقعی یا همان بهتر بگویم فرا واقعیدر این فانتزی  این نکته برای مخاطب ایجاد میشود که مقصود از این فانتزی ژانر ترس است.اری ژانر سیاه و وحشت.در این ژانر که بسیار جذاب بوده  همراه با دارا بودن ساختار پیچیده و وهم الوده از لایه های گوناگون قابل مکث استفاده کرده باعث وجه اصلی تمایز این ادبیات فانتزی با ادبیات کلاسیک گذاشته شده است.در این داستان که در ابتدا گفته شد که ادبیات فانتزی سیاه است. بهتر بگویم فانتزی کمدی تاریک شناخته شده ترین و معروفتری رمان ژان تولی است که هنگام چاپش در کشور فرانسه بسیار پر طرفدار و در سال دوهزار و هفت در جهان شناخته شد و به بیش از سی زبان زنده دنیا برگردانده شده است.

موضوع کتاب مغازه خودکشی در شهری اتفاق می افتد که در آن مغازه ای وجود دارد و مردمی که از طندگی خسته و نا امیدن و قصد از بین بردن خود را دارند. و همانطور که اهمیت این مغازه مطرح شد توسط یک خانواده اداره میشود که کارکترهای اصلی در این خانه و مغازه بسر میبرند.حال این مغازه که از نام کتاب مشخص است مغازه ای بسیار متفاوت با دنیا ماست.در این مغازه خبری از غذا نیست خبری از فروش لباس و خوراک نیست.خبری از اسباب بازی و لوازم اداری نیست.بلکه در این مغازه وسایل و اسباب خودکشی فروخته میشود.وسایلی چون تفنگ.داروی مرگ و سم.طناب و هر وسیله ای که برای خودکشی و مرگ.طنز سیاهی که در این رمان است بسیار جالب و جذاب.نمونه اش همراه داشتن کارت دعوت مراسم خود متوفی است که شخص مشتری قبل از خرید کالای خودکشیش به فروشنده میدهد و گاها این خانواده مالک جهت همدردی به مذاسم ان شخص میروند
این رمان یک جدال بین زندگی و مرگ است و بما نشان میدهد که این مرگ است که همواره پیروز مرگ است. و در این جریان کارکترهای این داستان خود را تسلیم مرگ می نمایند.

 

 

دانلود کتاب مغازه خودکشی اثر ژان تولی