پندار نوشته ریچارد باخ

 درباره رمان پندار باید عرض کرد یکی از جنجالی ترین آثار ریچارد باخ نویسنده نامدار آمریکایی است که پس از نشر این کتاب بسیار مورد توجه قرار گرفت . و در بسیاری کشور با تیراژ بالا ترجمه و نشر گردید. در ایران نیز رمان پندار با ترجمه  دیگر اوهام ترجمه و بارها تجدید چاپ گردید. و روایت این رمان درباره ناجی است به نام سیمودا که ایشان  می تواند به درک جهان برسد و بقدرتهستی ازاینرو دارای معجراتی میشود.پس تصمیم گرفته از انسانها دور شود. و در این سفر با یک کاپیتان هواپیما اشنا شده به اسم ریچارد و سعی میکند که این اگاهی و دانش و مفاهیم را به او بیاموزد. که تمام این هستی یک پندار و وهم هستند و با باور کردن و تمرکز به این جهان می توان هر عملی را انجام داد

 

بعد از نشر رمان جاناتان، مرغ دریایی این سوال برایم پیش امده بود که نام کتاب بعدی تو چه خواهد.یعنی بعد از این رمان جاناتان چه خواهم نوشت.در ان هنگام جواب میدادم که دلیلی ندارد فعلا پاسخی پیدا کنم.زیرا که اثارم ان چیزی که خواستم را بیان کردند و بعد از مدتی ماشین درون در حال احیای خواهد شدو و این جور مواقع خیلی جذاب و ارامش بخش است که ناگزیر نیستم تا نصف شب فعالیت کرده. و اما همچنان در هر تابستان و یا هر زمان دیگری که طیاره خود را از گاراژ بیرون اورده در زمینهای سر سبر و مراتع میدوسات امریکا  جانی دوباره در من شکل میگرد و دنیایم این چنین بود تا پس از اشنای با او که در این پندار مرا منقلب ساخت.

 

دانلود کتاب پندار اثر ریچارد باخ