کتاب قرن من عنوان مجموعه داستان  کوتاه از گونتر گراس نویسنده بزرگ جهان که متولد المان و برنده جایزه ارزشمند ادبی نوبل در سال هزار نهصد و نود و نه.همانطور که از نام کتاب مشخص است این مجموعه به 100 داستانک است  که هر کدام از این داستانها مربوط به یکسال متفاوت از این قرن بوده و هیچ یک از داستان ارتباط کلی باهم نداشته و زاویه روایت کاملا مستقل از داستان قبلی است و با موضوعات مهم این قرن چون  رشد تکنولوژی و دستاوردهایش از جنگ و کشتار تا اختناق و از رشد علم و ورزش و غیره.....که هریک در نهایت شمیلی درست در یک قاب از این سده است. با خواندن این مجموعه داستان مضاعف بر لذتی که از یک کتاب ادبی دلنشین و سرگرم کننده میبرید. یک درس تاریخی راجع به تاریخ معاصر جهان میباشد.مترجم کتاب نامبرده : کتاب قرن من کامران جمالی است که در دهه شصت این مجموعه را بفارسی برگردانده است.

برای خرید کتاب قرن من (نسخه کتاب ) اینجا کلیک نمایید . و برای دانلود به ادمه مراجعه نمایید.

 

 

 

دانلود کتاب قرن من اثر گونتر گراس