داستان روزی که استالین مرد یک داستان های کوتاه و مشهور و موفق انگلیسی اما نکته جالبی که راجع به این بانوی نویسنده هست که در اصل ایشان ایرانی هستند.یعنی متولد شهر کرمانشاه هستند زیرا ایشان در سال هزار و نهصد و نوزده از یک پدر و مادر انگلیسی که در ایران زندگی و فعالیت می کردن بدنیا امد .درست است آن زمان پدر ایشان در بانک مرکزی ایران فعالیت داشت و مادر پرستار بود و اینچنین بود که ایشان در ایران بدنیا امدن.
دوریس لسینگ بانوی انگلیسی-ایرانی برنده نوبل ادبی است که در سال دوهزار هفت دریافت نمود و در تاریخ نوبل نفر یازدهمین بانوی برنده نوبل به او تعلق گرفت.داستانها و کتابهای او بسیار شناخته شده است در دنیا بخصوص در انگلیس وبسیاری از آثار دوریس لسینگ  به فاغرسی ترجمه شده است.یکی از داستانهای جذاب و خواندنی ایشان داستان روزی که استالین مرد می باشد که توسط اسدالله امرائی بفارسی ترجمه شده است و بدلیل محبوبیتش حتی بصورت کتاب صوتی نیز در امده. قصه ای جذاب و خواندنی از نویسنده ای با تجربه و پخته که با ادبیات جهان از غرب و شرق آشنا است و عشق و اجتماع و زندگی را خوب می شناسد. و همینطور در آثار کارکترهای داستانهایش را از دید روانشناسی به چالش می کشاند.

 

 

دانلود کتاب روزی که استالین مرد