کتاب سقوط اثر آلبرکامو.این رمان یکی از شاهکارهای نویسنده است و یک رمان فلسفی به شمار میرود که توسط کسی که وکیل بوده است ولی اکنون به عنوان یک قاضی که توبه کرده است روایت میشود و قصه زندگیش را برای یک فرد غریبه بازگو میکند.

این کتاب میتواند زیباترین و نامفهوم ترین رمان کامو معرفی شود.رمان سقوط با اینکه طولانی نیست ولی به خوبی موفق شده معنای عمیقی که دارد را به خواننده بفهماند و مسئله هایی که به آنها توجه دارد را به زیبایی هرچه تمام تر روی کاغذ بیاورد.هنگامی که رمان را میخوانیم متوجه تلاش کامو برای نوشتن این رمان میشویم.

رمان سقوط رمانی با زاویه نگاه دوم شخص است که مونولوگ یا تک گویی های راوی رمان آنرا شکل میدهد.کلمانس قصه زندگی و این که چگونه همه چیزش را باخته است و تبعید شدنش به آمستردام را تعریف میکند وی که زمانی به عنوان وکیل مشغول به کار بوده خودش را یک فرد با سواد و دارای معلومات معرفی مینماید که در جستجوی مفهوم زندگی خود است.

 

یکی از ترس های اصلی کلمانس و هسته مرکزی رمان این است که کلمانس از قضاوت شدن هراس دارد وقتی صدای خنده به گوشش میرسد انگار کسی او را قضاوت کرده است هنگامی که توسط دیگران مسخره میشود احساس ترس میکند و این ترس باعث میشود که از آمستردام متنفر شود.

قسمت هایی از کتاب(یک روز دیگر تحملم را از دست دادم و نتوانستم جلوی خودم را بگیرم واکنشی که نشان دادم افتضاح بود من یک دروغگو بودم و میخواستم جلوی همه به این موضوع اعتراف کنم و قبل از اینکه متوجه دورو بودن من بشوند خودم به این انسان های احمق بگویم.و اگر مرا به راست گویی دعوت کنند من به دعوت به مبارزه آنها جواب میدهم و به منظور جلوگیری از خنده بقیه به این که فکر میکردم که خودم را تسلیم تمسخر آنها کنم.

 

دانلود کتاب سقوط اثر آلبر کامو