درباره کتاب گفتگور در کاتدرال باید گفت که این اثر با ترجمه بسیار خوب و عالی عبدالله کوثری یکی از شاهکارهای ماریو بارگاس یوسا  را در ایران به  اهالی کتاب شناسانده است. این کتاب یعنی  گفتگو در کاتدرال سومین اثر نویسنده است . که قصه آن راجع داستان با دیدار دونفر از شخصیت های اصلی قصه است در محلی  به نام کاتدرال که یک کافه است قصه شروع میشود و به گونه ای تا پایان کتاب ادامه دارد ..... .

 

دانلود کتاب گفتگو در کاتدرال