کتاب مهمانی خداحافظی اثر میلان کوندرا یا همان والس خداحافظی نام یک کتاب با دوعنوان ترجمه به فارسی است.این اثر که به نظرخواهی بسیاری از منتقدین ادبی یکی از سیاه ترین آثار میلان کوندرا است.قصه کتاب در فضایی بسته و اختناق زده در یک استراحت گاه اتفاق می افتد که شبیه  اتمسفر آثار کافکاییست.که سرانجام به یک حس همومی گناه ختم میشود.یک دورهمی افرادی که مسخ شده اند و فضایی را در آبگرم ترسیم می کند که دچار خفقان و بخار آلود است.برای خرید کتاب مهمانی خداحافظی اینجا کلییک نمایید. و برای دانلود کتاب مهمانی خداحافظی به ادمه رجوع نموده

 کتاب مهمانی خداحافظی

 

دانلود کتاب مهمانی خداحافظی

 

میلان کوندرا