کتاب به خدای ناشناخته یکی از آثار ادبی جان اشتاین بک نویس شهیر امریکایی است این اثر  شاید به دیگر شاهکارهای ادبی نویسنده نرسیده اما در هر صورت یکی از کتاب های ارزنده و خواندنی ادبیات است که به جرات از بسیاری کتاب های معروف نیز بهتر است. برای خرید کتاب به خدای ناشناخته کلیک کنید.این کتاب از روی نسخه چهل سال پیش پی دی اف شده است.

کتاب به خدای ناشناخته

و این نکته یادآور شویم که عکس  قابل مشاهده نسخه چاپ جدید کتاب است که برای فروش بصورت کاغذی موجود است و نسخه دانلود آن طرح جلد و مترجم دیگر دارد

 

دانلود کتاب به خدای ناشناختهدانلود کتاب به خدای ناشناخته