دانلود کتاب میراث شوم اثر جورج گیسینگ یک رمان اجتماعی و انتقادی است یک رمان پر تنش و پر کارکتر که نویسنده در اثار خود انسان منزوی را به چالش میکشد.

کارکترهای رمان میراث شوم درگیر عصر مدرنیته و جنجالها و ناهنجاریهخای عصر انسان مدرن هستند.و درتلاش است که همگام با مخاطب گره گشایی برای این انزوا و رها گریزی از این باتلاق دریابد.

او در تلاش است با حضور و بهتر بگویم ذره بین در گره های این زندگی جدید ادمی را از این هیالوی بی رحم که می تواند علم باشد و البته بهتر بگویم مقصوذ تکنولوژی و ماشینی شدن است .

که باعث شده آن رامش و سادگی انسانها و به نوعی لذت یک زندگی واقعی و زیبایی حقیقی جهان را یاد ببریم

او همواره ئذ اثارش به انزوای که متاثر از این زندگی مدرن است و ناکامی و شکست حاصل از ان را به نقد و اعتراض می کشاند.

و فریادش این است که این میراث شوم در همه طبقات اجتماعی رسیده  است و همه را به نابودی کشانده است.

دانلود کتاب میراث شوم اثر جورج گیسینگدانلود کتاب میراث شوم اثر جورج گیسینگ