دانلود کتاب وجدان زنو اثر ایتالو اسووو

 کتاب وجدان زنو متشکل از خاطرهای زنو کاسینی که به خواسته دکتر روانپزشک خود مکتوب نموده و نماینگر علاق زنئ به افکار و فلسفه زیگموند فروید است.

رمان زنو در حین اینکه یک شاهکار است اما متاسفانه در کشور نویسنده یعنی ایتالیا مورد تمجید قرار نگرفت و می توان گفت اگر ترجمه و تلاش جیمز جویس نبود این اثر کاملا به فراموشی میرفت و حتی نابود میشد.اری تلاشهای که او برای معرفی این اثر داشت موجب شد منتقدین یک مرتبه دیگر این کتاب را مروز و این بار به ارزش پنهان کتاب پی ببرند.این رمان درشش فصل در سال هزار و نهصد و بیست و سه بچاپ رسید و پس از معرفی جیمز جویس پس از گذشت یک دهه به زبانهای دیگر ترجمه نمود. و در ایران در سال هزار سیصد و شصت و سه دیگر این اثر یک رمان شناخته شده بود و توسط مرتضی کلانتریان بفارسی برگردانده شد.

برای خرید کتاب وجدان زنو نسخه چاپ اول اینجا کلیک نمایید و برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

دانلود کتاب وجدان زنو اثر ایتالو اسووو