دانلود کتاب حس یک پایان اثر جولین بارنز یک رمان بسیار خواندنی و جذاب که در سال هزار سیصد و نود چهار توسط انتشارات حکمت در کشور افغانستان بچاپ رسید.مترجم رمان حس یک پیان توسط محمد حکمت میباشد.این رمان بسیار شهیر و پر طرفدار در دنیاست و دارای جایزه بوکر است که در سال دوهزار یازده برنده این جایزه بزرگ ادبی شده است.

در کتاب حس یک پایان یک خاطره‌ ویژه را در زندگی پر تلاطم  تونی پی می‌گیرد و این ماجرایی که تاثیرات تلخی از خود به باقی گذاشته  که نمی توان نادیده گرفت

امکان دارد شما نیزتجربه ای را داشته باشید. که با  سپری شدن زمان قسمتی از خاطره گذشته‌تان،  بلعکس پر رنگتر میشود به جای اینکه کم‌ رنگ‌تر شوند.اگر این حسی را تا کنون داشته اید ، با  قصه نویسنده  در این رمان همزاد پنداری خواهید نمود

 

 

دانلود کتاب حس یک پایان اثر جولین بارنز