دانلود کتاب گذر قصر اثر نجیب محفوظ

درباره رمان گذر قصر  که توسط م. ح . پرندیان  بفارسی ترجمه و توسط نشر روزنه بچاپ رسیده است.

می بایست گفت ماجرای خانواده ایست  مصری که سنتی هستن  و در فاصله زمانی هزار نهصد هفده تا نوزده در شهر قاهره را گزارش و شرح می دهد.

کارکترهای اصلی رمان اهالی همین خانواده هستن.و نویسنده روایت را با امینه مادر این خانواده شروع می کند.

که امینه همیشه در منزل بوده و زنی است فرمانبر از شوهر و برخود می داند که بگوید حرف حرف شوهر است و نظر نظر شوهر.

و اما مرد خانواده یا همان پدر که نامش سید احمد عبدالجواد است که یک کاسب است دکان دارد و کارکتری 2 گانه دارد.در منزل همیشه در تلاش است احترام و اعتلا خود به دیگر افراد خانواده را نمایش دهد و با  تعیین مقررات سنتی و سخت این خانواده را کنترل نماید. و دیگر اعضای خانه برای اینکه با او به مشگل برنخورند به دعا مصلحت امیز و نگفتن بسیار مسایل منزل به او می پردازند.و حال کارکتر دوم او ادمی دیگر که مثلا یک مسلمان حتی افراطی است شبها به رفیق بازی و عیاشی می پردازد. و هر شب به بزم میرود. در حالی که اهالی خانواده منظور زنان حتی حق ندارند بدون او از خانه در روز خارج شوند.رمان گذر قصر یک رمان زنده و واقعی است که همچنان در جوامع سنتی دیده میشود. و روایت و جریان یک حادثه بزرگ در این روایت اساس شکل گیری روایت است.

دانلود کتاب گذر قصر اثر نجیب محفوظ