دانلود کتاب فلک زده ها اثر ماریانو آثوئلا

رمان فلکزاده ها یک رمان تلخ سیاسی اجتماعی است. رمانی که می توان یکی از شاهکارهای نویسنده مکزیکی است.

که آثارش عمدتا به اسپانیایی و انگلیسی نوشته و کلیه کتابهایش به زبانهای دیگر ترجمه و برگردانده شده است.

او همواره در نوشته هایش بخصوص در کتاب فلک زاده ها سیاست رایج را مورد نقد و نظامی گری را محکوم می شمارد.

دو اثر مشهور او چون اربابها که توسط سروش حبیبی و رمان فلک زاده ها توسط فرشته مولوی بسیار طرفدار در ایران داشته.

و رمان حاضر در سال هزار سیصد و شصت و سه توسط انتشارات نگاه بچاپ رسید.ماریانو آثوئلا یک میهن پرست واقعی و یک فعال اجتماعی و طرفدار حقوق و مساوات مردمی بود

 

دانلود کتاب فلک زده ها اثر ماریانو آثوئلا