به نظر بنده کتاب اسپرلوس یک رمان شخصی است. که نویسنده به جدایی همسر نخستش داستانی را روایت می کند. که تلخکامی و دردشش را به تصویر بکشد.این کتاب یکی از رمان های مشهور هرمان هسه است. و در دهه شصت نیز به فارسی برگردانده شده است.برای دوستانی که بدنبال معنی اسپرلوس می گردن این کلمه در فرهنگ فارسی کهن به معنی قصر و کاخ می باشد.دوستانی که قصد خرید کتاب اسپرلوس را دارند روی لینک آبی کلیک نمایند

کتاب اسپرلوس

دانلود کتاب اسپرلوس