دانلود کتاب دکتر پاسکال اثر امیل زولا

  زولا در این رمان علاوه بر نمایاندن سرنوشت پسر خانواده که با دیگر آنها چندان تفاوتی ندارند و همچنین عشق پیرمردی 60 ساله به دختری 24 ساله جدل بین علم و اعتقاد را به نمایش می گذارد.زولا در زمستان سال 1892 دکتر پاسکال را قلم می زند. او پیر شده و از پای افتاده است. در حقیقت ترس مرگ بر او چیره شده است. بهمین جهت دکتر پاسکال که در تمام دوره تحقیقاتش زندگی را حاصل کار و فعلبیت میدانسته و اعتقادی به کلیسا نشان نمیداده است در بار دوم بیماریش در می یابد که حتی قذرتش از یک مورچه هم فراتر نمی رود . او اعتراف می کند که هیچ نیست.
با اخرین رمان روگن-ماگارت جا دارد به این صنعت معماری ادبی نگریسته شود و در عین حال چهارچوبی است که هم استراتژی و هم تاکتیک را باهم در بر میگیرند.روگن-ماگارن از یک عقیده از پیش تعیین شده تشکیل میشود که با رویهم انباشتن رمانهای کم و بیش مستقل بدور محور اصلی و اندیشه یی مرکزی یعنی جایگزینی قضا و قدر بوسیله توارث گردش می کند. زولا در این اثر ناچار است بیش از اولین رمان این سری تن به اطاعت و انقیاد دهد.زیرا انتشار هریک از انها بیش از پیش بسوی منطق گام برمیدارد

 

 برای خرید کتاب دکتر پاسکال نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید. و برای دانلود رایگان کتاب دکتر پاسکال به ادامه مطلب مراجعه نمایید.